Home Bà Đinh Thị Thúy

bà đinh thị thúy

TIỂU SỬ

Tổng Giám đốc của Công ty Cổ pbần MISA
– Cử nhân Kế toán
– Thạc sĩ Kinh tế điều hành một công ty với quy mô gần 2,500 nhân viên tại 5 văn phòng/Trung tâm toàn quốc; Chỉ đạo triển khai phần mềm cho hơn 270,000 khách hàng là các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp.
– Ủy viên Ban Chấp hành Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
– Ủy viên Ban Chấp hành Hội tư vấn Thuế Việt Nam
CEO Đinh Thị Thúy có 24 năm kinh nghiệm làm việc tại MISA – doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam với vị trí quản lý chủ chốt. Hiện tại CEO Đinh Thị Thúy có hơn 7 năm kinh nghiệm ở vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MISA, đưa công ty phát triển không ngừng, nhiều năm nằm trong Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam.
Bà còn là diễn giả của nhiều hội nghị quy mô lớn chia sẻ về kiến thức trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế và các giải pháp chuyển đổi số.

CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Một số đề xuất giúp thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hoá ngành tài chính – kế toán Việt Nam

TÓM TẮT

Xu thế chuyển đổi số và hiện đại hoá ngành tài chính – kế toán trên thế giới: tổng hợp thực tiễncủa một số quốc gia tiên tiến thế giới và khu vực
– Các thách thức của ngành tài chính – kế toán Việt Nam trong bối cảnh mới
– Các gợi ý và đề xuất giúp thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hoá ngành tài chính – kế toán (pháp lý, chính sách, nguồn nhân lực…)