Home Bà Trịnh Thị Lan

Bà Trịnh Thị Lan

TIỂU SỬ

Thạc sỹ QTKD, đã có 16 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin với các Domain: Chiến lược, Kế hoạch, Sản phẩm dịch vụ, Marketing, Tư vấn … và 15 năm kinh nghiệm làm quản lý.
Tham gia trực tiếp tư vấn cho các dự án Chuyển đổi sối cho KHDN, KH Bộ ngành (CEO Group, Vietnamairline, Sun Group ….), Bộ ngành (Bộ Tài nguyên môi trường, Tổng Cục hậu cần, Báo QĐND…);
Tham gia tư vấn góp ý về chiến lược CĐS cho PVN (Tập đoàn Dầu khí VN), Vinafor.
Có kinh nghiệm làm việc với tư vấn nước ngoài: McKinsey, BCG, Deloitte, KPMG…
Trực tiếp xây dựng bộ phương pháp luận Chuyển đối số Viettel AGILE;
Có kinh nghiệm đào tạo nội bộ trong suốt thời gian công tác tại Viettel. Có > 3 năm kinh nghiệm đào tạo, chia sẻ cho các khách hàng doanh nghiệp, khách hàng chính phủ bên ngoài Viettel cho hơn 30 doanh nghiệp, tổ chức thuộc VNR500.

CHỦ ĐỀ

Kinh nghiệm áp dụng RPA (Robotic Process Automation) trong Bộ Tài chính các nước và khuyến nghị cho Bộ Tài chính Việt Nam