Home Chương trình hội thảo

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG KỶ NGUYÊN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ DỮ LIỆU LỚN

[table id=6 /]
  • Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Thời gian: 07:30 – 12:00

GIÁM SÁT VÀ NGĂN NGỪA HIỂM HỌA AN TOÀN, AN NINH MẠNG CHO CÁC HẠ TẦNG TRỌNG YẾU QUỐC GIA

[table id=7 /]
  • Diễn ra song song với Hội thảo chuyên đề 2, 3
  • Thời gian: 13:00 – 17:30

BẢO VỆ HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP THẾ HỆ MỚI

[table id=8 /]
  • Diễn ra song song với Hội thảo chuyên đề 1, 3
  • Thời gian: 13:00 – 17:30

BẢO MẬT DỮ LIỆU VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ CHO KHÁCH HÀNG

[table id=9 /]
  • Diễn ra song song với Hội thảo chuyên đề 1, 2
  • Thời gian: 13:00 – 17:30