Home Ông Andrew Allan

Ông Andrew Allan

TIỂU SỬ

Ông Allan, cựu nhân viên hải quan Vương quốc Anh, có hơn 35 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực hải quan và hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc về thuận lợi hóa thương mại và cải cách hải quan trên toàn thế giới. Ông Allan đã quản lý và từng là cố vấn kỹ thuật cho nhiều chương trình cải cách hải quan và thương mại do USAID, Ngân hàng Thế giới và EU tài trợ.
Với vị trí hiện tại là Chuyên gia Cao cấp về Thuận lợi Thương mại, dự án Tạo thuận lợi Thương mại (TFP) của USAID, ông chịu trách nhiệm về ba lĩnh vực chính:
1) Về thuận lợi hóa thương mại và hải quan;
2) Hợp lý hóa các cuộc thanh tra chuyên ngành để giảm thời gian và chi phí thương mại thông qua việc giới thiệu các quy trình quản lý dựa trên rủi ro hơn; và
3) Tăng cường quan hệ đối tác giữa hải quan và khu vực tư nhân thông qua việc mở rộng các chương trình tuân thủ thương nhân và tăng cường sự tham gia và tham gia của khu vực tư nhân.
Trước đây tại Việt Nam, ông là Cố vấn Hải quan trong một chương trình do USAID tài trợ tại Timor Leste, tập trung vào việc xây dựng và thực hiện các Thủ tục Hoạt động Tiêu chuẩn (SOP) quan trọng, hỗ trợ thực hiện Khung Quản lý Rủi ro mới và hợp tác với Cơ quan Hải quan và các cơ quan chính phủ khác.
Ông Allan đã làm việc với nhiều cơ quan hải quan và các bên liên quan để phát triển và thực hiện các thủ tục sửa đổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại tuân thủ. Ông đã được tiếp xúc với các thực tiễn tổ chức tốt nhất và thực hiện các chương trình hải quan và thương mại thành công.
Ông Allan có bằng cấp. in Leading Innovation & Change (PgDip) và là thành viên của Mạng lưới các trường Đại học Hải quan Quốc tế.

CHỦ ĐỀ

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro lĩnh vực Hải quan tại Việt Nam