Home Ông Đường Tất Toàn

Ông Đường Tất Toàn

TIỂU SỬ

Ông Đường Tất Toàn hiện là Giám đốc Công nghệ, Khối Khách hàng Chính phủ, Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS).
Với hơn 22 năm kinh nghiệm thực tế triển khai và tư vấn các hệ thống công nghệ thông tin ở Việt Nam và một số nước trên thế giới, ông Toàn đã tích lũy nhiều kiến thức và kỹ năng trong các lĩnh vực như quy hoạch, thiêt kế kiến trúc tổng thể các hệ thống công nghệ thông tin; điện toán đám mây; các nền tảng quản lý, phân tích dữ liệu; và các công nghệ lớp giữa.
Ông Toàn cũng là một trong các chuyên gia công nghệ được Tập đoàn FPT xếp hạng; ông sở hữu nhiều chứng chỉ công nghệ khác nhau như chứng chỉ Kiến trúc sư giải pháp điện toán đám mây của IBM, và là một trong số ít chuyên gia người Việt Nam sở hữu chứng chỉ TOGAF về kiến trúc CNTT trong các tổ chức, doanh nghiệp.

CHỦ ĐỀ

Ứng dụng Blockchain trong quản lý thu ngân sách

TÓM TẮT

Trước đây, người dân và doanh nghiệp khi muốn nộp các loại thuế, phí đều phải trực tiếp đến các điểm thu ngân sách của Kho bạc nhà nước để thực hiện – đem lại nhiều trải nghiệm không thuận tiện cho người nộp tiền. Tuy nhiên, nhờ sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), công tác thu ngân sách của Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã được cải cách và chuyển đổi mạnh mẽ, giúp người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng nộp tiền vào ngân sách thông qua các các đơn vị thu hộ, tại các ngân hàng hoặc thông qua các cổng nộp thuế trực tuyến.
Bên cạnh những hiệu quả rõ rệt từ việc thay đổi hình thức thì song song cũng có những tồn tại nhất định. Đó là việc trao đổi thông tin chứng từ nộp tiền thuế vào ngân sách giữa các cơ quan liên quan hiện nay như Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thu hộ chưa được đồng bộ theo thời gian thực. Đôi khi, quá trình trao đổi thông tin chứng từ còn sai lệch giữa các bên, ảnh hưởng tới nghiệp vụ đối soát, kiểm tra, gây chậm chễ các dịch vụ công liên quan và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp.
Công nghệ chuỗi khối (blockchain) với ý nghĩa như một sổ cái phân tán (Decentralized Ledger) giúp kết nối các bên tham gia vào một chuỗi giao dịch chung. Thông tin giao dịch được ghi vào sổ cái duy nhất giúp các bên có thông tin gần thời gian thực để xử lý nghiệp vụ.
Với ý nghĩa đó, công nghệ blockchain hoàn toàn có thể được ứng dụng hiệu quả cho bài toán luân chuyển thông tin về chứng từ nộp thuế: bát đầu từ khoản thuế nghĩa vụ được tạo ra tại cơ quan Thuế hoặc cơ quan Hải quan – tới thông tin thanh toán của các ngân hàng thu hộ – tới thông tin hạch toán tại Kho bạc Nhà nước. Khi đó, thông tin hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách được xử lý gần thời gian thực, rút ngắn thời gian cho người dân. Với thông tin minh bạch và nhanh chóng từ sổ cái chung, người dân, doanh nghiệp có thể nhìn thấy trạng thái xử lý các khoản thuế của mình và chủ động theo dõi các thủ tục hành chính đang thực hiện. Qua đó, nâng cao chất lượng dịch vụ công và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.