Home Ông Erwin Ariadharma

Ông Erwin Ariadharma

TIỂU SỬ

Ông Erwin Ariadharma là Chuyên gia cao cấp về quản lý khu vực công, Khối quản trị toàn cầu (GGP) của Ngân hàng Thế giới có trụ sở tại Jakarta, Indonesia. Ông hiện đang hỗ trợ Bộ Tài chính Indonesia thực hiện chương trình Cải cách Quan liêu và Chuyển đổi Thể chế, bao gồm chuyển đổi kỹ thuật số và cải cách thuế. Ngoài ra, ông cũng đang hợp tác chặt chẽ với Bộ Cải cách Hành chính và Quan liêu và Hội đồng CNTT Quốc gia trong việc đẩy nhanh việc thực hiện chuyển đổi chính phủ số. Trước khi gia nhập Ngân hàng Thế giới, Erwin đã làm việc cho Charles Kendall Consulting, Booz-Allen & Hamilton, BearingPoint, KPMG Consulting và Grant Thornton để hỗ trợ các chương trình cải cách quốc gia khác nhau của Chính phủ Indonesia. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Đại học Monash (Úc).

CHỦ ĐỀ

Chuyển đổi số trong quản lý tài chính công – Trường hợp In-đô-nê-xia và Hàn Quốc

TÓM TẮT

Phần trình bày cung cấp kinh nghiệm về Chuyển đổi Kỹ thuật số cho Quản lý Tài chính Công (PFM) tại Cộng hòa Indonesia và Hàn Quốc. Bài thuyết trình cung cấp cái nhìn tổng quan về các hệ thống chính phủ cốt lõi cho PFM, việc thực hiện chúng và một số bài học kinh nghiệm chính. Nó cho thấy chuyển đổi số giúp cải thiện các hoạt động của chính phủ như doanh thu, kho bạc và góp phần tăng hiệu quả và tính minh bạch của khu vực công như thế nào. Ngoài ra, nó nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống Thông tin PFM tích hợp hơn tại chính quyền trung ương và địa phương, các nền tảng Tiết lộ Dữ liệu Tài chính tốt hơn của Chính phủ và Doanh nghiệp Nhà nước, và nền tảng Ngân sách có sự tham gia của Quốc gia.