Home Ông Hồ Thanh Tùng

Ông Hồ Thanh Tùng

TIỂU SỬ

Ông Hồ Thanh Tùng, Tổng giám đốc CMC sinh năm 1971, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Washington, Mỹ; Cử nhân Toán học và Khoa học máy tính, Đại học Tổng hợp Moldova, Moldova. Ông Hồ Thanh Tùng từng giữ chức Tổng Giám đốc Oracle Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2006 và Tổng Giám đốc Oracle từ năm 2006 đến 2017.

Ông gia nhập CMC từ năm 2017, ông Hồ Thanh Tùng hiện là Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC.