Home Ông Nguyễn Kim Hòa

Ông Nguyễn Kim Hòa

TIỂU SỬ

Ông Nguyễn Kim Hòa hiện đang là Giám đốc Quốc Gia, Khối ISG của Công ty TNHH Dell Việt Nam (gọi tắt là Dell Technologies Việt Nam) – trực thuộc Công ty công nghệ Dell Technologies lớn nhất thế giới chuyên cung cấp các giải pháp toàn diện và đưa sáng tạo công nghệ đến với mọi người, mọi tổ chức ở mọi quy mô và lĩnh vực để giúp họ đổi mới và phát triển trong nền kinh tế số.
Ông Nguyễn Kim Hòa có hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành CNTT & Viễn thông, bao gồm hơn 15 năm ở cấp quản lý cho nhiều công ty nước ngoài tại Việt Nam. Ông còn có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý kinh doanh và là người tư vấn công nghệ cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cùng đồng hành với họ trong hành trình chuyển đổi số.