Home Ông Nguyễn Quang Vinh

Ông Nguyễn Quang Vinh

TIỂU SỬ

Vinh đã có hơn 22 năm kinh nghiệm trong ngành CNTT. Ông đã và đang thúc đẩy nhiều dự án có tác động đến kiến trúc sư giải pháp, DC, quy hoạch mạng, nền tảng kỹ thuật số.
Vinh nhận bằng Cử nhân Kỹ thuật của Viện Công nghệ Hoàng gia (RMIT) tại Melbourne, Úc với bằng danh dự và Thạc sĩ Viễn thông của Đại học Monash.