Home Ông Nguyễn Tuấn Khang

Ông Nguyễn Tuấn Khang

TIỂU SỬ

Ông Nguyễn Tuấn Khang hiện đang là chuyên gia tư vấn cấp cao, giám đốc quốc gia nhóm phần mềm của IBM Việt Nam. Ông Khang có hơn 20 năm làm tư vấn giải pháp CNTT tại tập đoàn Oracle, IBM và tham gia nhiều dự án lớn trong nhiều lĩnh vực như Ngân hàng, Viễn Thông, Chính phủ… Ông Khang có nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc tư vấn và triển khai thành công nhiều dự án tại Việt Nam cho các mảng giải pháp về phần mềm tích hợp, chuyển đổi số và điện toán đám mây. Ông Khang cũng là diễn giả quen thuộc với các chủ đề Điện toán đám mây, Nền kinh tế số, Ứng dụng biết nhận thức sử dụng trí tuệ nhân tạo, các dịch vụ và giải pháp về an toàn an ninh…

CHỦ ĐỀ

Hành trình số hóa & Kiến trúc hồ dữ liệu (datalake) – Case study cho lĩnh vực thuế

TÓM TẮT

Ngày nay, dữ liệu thậm chí còn được phân phối nhiều hơn bao giờ hết, đòi hỏi các công nghệ hỗ trợ phát triển và các giải pháp mới để giải quyết các vấn đề quản lý dữ liệu hiện tại theo những cách sáng tạo và chưa từng có. Quản lý dữ liệu được thiết kế để giúp bạn đạt được quyền truy cập và phân phối dữ liệu nhất quán trên tất cả các cấu trúc dữ liệu và lĩnh vực chủ đề trong doanh nghiệp của bạn. Áp dụng kế hoạch quản lý dữ liệu toàn diện giúp đáp ứng yêu cầu tiêu thụ dữ liệu của tất cả các ứng dụng và quy trình kinh doanh.

Quản lý dữ liệu của IBM trao quyền cho các doanh nghiệp cải thiện kết quả bằng cách sử dụng bất kỳ dữ liệu nào để phân tích hoặc ứng dụng trên bất kỳ đám mây nào bao gồm tại chỗ, công khai và riêng tư. Có được khả năng phục hồi, độ tin cậy, khả năng mở rộng và tính khả dụng với bảo mật và chất lượng với IBM, đồng thời nhận được nhiều hơn từ hệ sinh thái dữ liệu đa phương thức, đa đám mây để tăng mức độ sẵn sàng quản lý dữ liệu của doanh nghiệp.