Home Ông Trần Minh Quảng

Ông Trần Minh Quảng

TIỂU SỬ

Ông Trần Minh Quảng – Giám đốc Trung tâm phân tích và chia sẻ nguy cơ An ninh mạng, Công ty An ninh mạng Viettel.
Ông có hơn 13 năm kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực an ninh mạng, đặc biệt là các mảng dịch ngược, nghiên cứu mã độc, xử lý sự cố an toàn thông tin, phòng chống tấn công có chủ đích.
Ông Quảng đã từng tham gia xử lý nhiều sự cố ATTT nghiêm trọng thuộc các cơ quan nhà nước, Bộ Ngành, tổ chức chính phủ, các doanh nghiệp lớn.
Là diễn giả thường xuyên của các hội thảo trong và ngoài nước như Security Bootcamp, TradaHacking, TetCon, Security World, BotConf…

CHỦ ĐỀ

Nền tảng giám sát, điều hành an toàn thông tin thế hệ mới