Home Ông Vũ Thành Nam

Ông Vũ Thành Nam

TIỂU SỬ

Ông Vũ Thành Nam là Tiến sĩ Đảm bảo Toán học cho Máy tính và Hệ thống tính toán. Ông đã có 27 năm làm việc tại Tập đoàn Công nghệ CMC, phụ trách mảng Tư vấn và Phát triển phần mềm, Thiết kế hệ thống, Thiết kế kiến trúc. Ông Nam đã và đang tham gia nhiều dự án CNTT ngành tài chính nói chung và Bộ Tài chính, Tổng cục Hải Quan, Tổng cục Thuế nói riêng.

CHỦ ĐỀ

Xây dựng hệ thống dữ liệu mở và tích hợp dữ liệu phục vụ chuyển đổi số lĩnh vực thuế và hải quan