Home Ông Youngseok Kim

Ông Youngseok Kim

TIỂU SỬ

Ông Youngseok Kim là Chuyên gia cao cấp, Khối quản trị toàn cầu (GGP) của Ngân hàng Thế giới. Ông hiện đang làm việc trong nhóm GovTech để hỗ trợ các dự án GovTech và đóng góp cho một số hoạt động của GovTech như nghiên cứu điển hình về GovTech, Chỉ số trưởng thành của GovTech, Học viện GovTech và chính sách / cách ghi chú trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ, CivicTech, Khả năng tương tác và Greening GovTech. Trước khi gia nhập Ngân hàng Thế giới, Youngseok làm việc trong Bộ Nội vụ và An toàn của Hàn Quốc. Tại Bộ, ông đã đóng góp vào việc thiết lập và phát triển các chính sách lớn, bao gồm Kế hoạch Đổi mới của Chính phủ Hàn Quốc và Chiến lược Chính phủ Kỹ thuật số. Ông cũng làm việc trên các chính sách để hỗ trợ đổi mới hành chính của chính quyền địa phương. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị Công (MPA) tại Đại học Nam California.

CHỦ ĐỀ

Chuyển đổi số trong quản lý tài chính công – Trường hợp In-đô-nê-xia và Hàn Quốc

TÓM TẮT

Phần trình bày cung cấp kinh nghiệm về Chuyển đổi Kỹ thuật số cho Quản lý Tài chính Công (PFM) tại Cộng hòa Indonesia và Hàn Quốc. Bài thuyết trình cung cấp cái nhìn tổng quan về các hệ thống chính phủ cốt lõi cho PFM, việc thực hiện chúng và một số bài học kinh nghiệm chính. Nó cho thấy chuyển đổi số giúp cải thiện các hoạt động của chính phủ như doanh thu, kho bạc và góp phần tăng hiệu quả và tính minh bạch của khu vực công như thế nào. Ngoài ra, nó nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống Thông tin PFM tích hợp hơn tại chính quyền trung ương và địa phương, các nền tảng Tiết lộ Dữ liệu Tài chính tốt hơn của Chính phủ và Doanh nghiệp Nhà nước, và nền tảng Ngân sách có sự tham gia của Quốc gia.