LÝ DO THAM GIA QUẢNG CÁO,TRUYỀN THÔNG

Tăng cường nhận diện thương hiệu

Khẳng định vị thế đầu ngành thông qua việc tham gia trao đổi góc nhìn, quan điểm với các nhà hoạch định chính sách và các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế

Xây dựng và mở rộng mạng lưới quan hệ đối tác

Gặp gỡ và kết nối với mạng lưới các nhà lãnh đạo, các tổ chức, doanh nghiệp trong ngành nhằm xây dựng và củng cố những mối quan hệ chiến lược, bền vững

Giới thiệu và quảng bá sản phẩm

Quảng bá các sản phẩm và giải pháp công nghệ với nhóm khách hàng tiềm năng một cách trực quan và ấn tượng nhất

THÀNH PHẦN THAM DỰ

THEO NGÀNH

THEO CHỨC VỤ

Tham gia Hội thảo - Triển lãm Vietnam Digital Finance 2022
để có cơ hội quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và kết nối với các lãnh đạo hàng đầu ngành Tài chính

ĐĂNG KÝ NGAY!

ĐĂNG KÝ DIỄN GIẢ, QUẢNG CÁO | TRUYỀN THÔNG

Cô Triệu Quỳnh Mai
Giám đốc sự kiện
Tel: +(84) 24 666 32450 máy lẻ 18
Mobile: +(84) 972 028 897
Email: mai.trieu@iecgroup.com.vn